Uluslararası Tescil İşlemleri

MARKA

yurtdisiUluslararası Marka Tescili (WIPO)

1 Ocak 1999 tarihinde Türkiye’de uygulamaya girmiş olan Markaların Uluslar arası Tescili Konusunda Madrid Anlaşmasına İlişkin Protokol çerçevesinde uluslar arası marka tescil işlemidir. Sistem, tek bir başvuru yapılarak ve tek bir dil kullanılarak birden fazla ülkede markanın uluslar arası tescilini sağlamaktır. Başvuru, WIPO tarafından ilgili ülke ofislerine iletildikten sonra 18 aylık inceleme süresi sonunda tescile bağlanır. Koruma süresi 10 yıldır.

www.wipo.int adresinde uluslar arası marka veri tabanında araştırma yapılabilmektedir.

Avrupa Topluluğu Marka Tescili(CTM)

OHIM (İç Pazar Uyumlaştırma Ofisi) nezdinde Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerde tek bir başvuru yapılarak marka tescil işlemi gerçekleştirilmektedir. Koruma süresi 10 yıldır.

www.oami.europa.eu adresinde topluluk markaları veri tabanında araştırma yapılabilmektedir. İtiraz işlemleri yerel vekil aracılığı ile ilgili ülkede yapılmaktadır.

Afrika Sınai Mülkiyet Hakları Organizasyonu (OAPI)

OAPI nezdinde yapılan marka tescilleri, Benin, Burkina Fasso, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kamerun, Çad, Kongo, Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi, Gabon, Gine, Gine Bisseau, Mali, Moritanya, Nijerya, Senegal, Togo’ da tek bir başvuru ile koruma sağlamaktadır.

Yerel vekil aracılığı ile araştırma ve itiraz işlemleri takip edilmektedir.

Ulusal Başvuru

Tescil istenilen ülkelerde yerel vekil aracılığı ile yapılan başvurulardır. Başvurusu yapılan marka, tescil istenilen ülkenin kendi vatandaşlarına uyguladığı prosedüre göre işlem görür.
Yerel vekil aracılığı ile araştırma ve itiraz işlemleri takip edilmektedir.

PATENT

Avrupa Patenti Sözleşmesi (EPC)

Türkiye’nin 1 Kasım 2000 tarihinde taraf olduğu sözleşmedir. Avrupa patenti, verildiği Üye Devletlerin her birinde, o devlet tarafından verilen bir patent gibi aynı etkiye sahip olmaktadır. Avrupa Patentinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır.

worldwide.espacenet.com adresinde Avrupa Patentleri dâhilinde araştırma yapılabilmektedir. İtiraz işlemleri yerel vekil aracılığı ile ilgili ülkede yapılmaktadır.

Patent İşbirliği Anlaşması (PCT)

Türkiye’nin 01.01.1995 tarihinde üye olduğu Patent İşbirliği Anlaşması buluşların birden koruma altına alınmasını sağlar. Buluş sahipleri tek başvuru, tek araştırma raporu ve tek inceleme raporu ile seçilebilen yaklaşık 142 üye ülkede koruma elde etmektedirler.

www.wipo.int adresinde uluslar arası marka veri tabanında araştırma yapılabilmektedir.

İtiraz işlemleri yerel vekil aracılığı ile ilgili ülkede yapılmaktadır.

Afrika Sınai Mülkiyet Hakları Organizasyonu (OAPI)

OAPI nezdinde yapılan patent tescilleri, Benin, Burkina Fasso, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kamerun, Çad, Kongo, Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi, Gabon, Gine, Gine Bisseau, Mali, Moritanya, Nijerya, Senegal, Togo’ da tek bir başvuru ile koruma sağlamaktadır.

Ulusal Başvuru

Tescil istenilen ülkelerde yerel vekil aracılığı ile yapılan patent başvurularıdır. Başvurusu yapılan patent, tescil istenilen ülkenin kendi vatandaşlarına uyguladığı prosedüre göre işlem görür.
Yerel vekil aracılığı ile araştırma ve itiraz işlemleri takip edilmektedir.

TASARIM

Uluslararası Tasarım Tescili WIPO

(Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı)’nın yürüttüğü tek bir başvuru ile üye olan tüm ülkelerde koruma sağlayan sistemdir. Koruma süresi 5 yıldır.

www.wipo.int adresinde uluslar arası tasarım veri tabanında araştırma yapılabilmektedir.

İtiraz işlemleri yerel vekil aracılığı ile ilgili ülkede yapılmaktadır.

Avrupa Topluluğu Tasarım Tescili OHIM

(İç Pazar Uyumlaştırma Ofisi)’in yürüttüğü tek bir başvuru ile Avrupa Birliğine üye tüm ülkelerde koruma sağlayan tescil sistemidir. Koruma süresi 5 yıldır.

www.oami.europa.eu adresinde Avrupa Tasarımları dâhilinde araştırma yapılabilmektedir.

İtiraz işlemleri yerel vekil aracılığı ile ilgili ülkede yapılmaktadır.

Ulusal Başvuru

Tescil istenilen ülkelerde yerel vekil aracılığı ile yapılan tasarım başvurularıdır. Başvurusu yapılan tasarım, tescil istenilen ülkenin kendi vatandaşlarına uyguladığı prosedüre göre işlem görür
Yerel vekil aracılığı ile araştırma ve itiraz işlemleri takip edilmektedir.