Uluslararası Tescil İşlemleri

MARKA

yurtdisi

 

 

ULUSLARARASI MARKA TESCİL İŞLEMLERİ

 

Markalar sadece tescil edildikleri ülkenin sınırları içerisinde geçerlidir. Bir markanın bir ülkede serbest kullanımının, satış ve pazarlamasının sağlanabilmesi ve ürünlerin gümrüklerden sorunsuz bir şekilde geçebilmesi için o ülkede tescil şartı aranmaktadır.

Markalar;

 • Topluluk marka başvuruları
 • Yerel marka başvuruları olarak iki şekilde uluslararası platformda korunabilmektedir.

 

Topluluk Marka Başvuruları;

 • Madrid Protokolü’ne göre WIPO başvuruları
 • Avrupa Topluluğu’nda geçerli olan CTM başvuruları
 • OAPI UNION Birliği’ne üye ülkelerde geçerli olan OAPI başvuruları şeklinde yapılabilmektedir.

 

Uluslararası Marka Tescili (WIPO)

 

1 Ocak 1999 tarihinde Türkiye’de uygulamaya girmiş olan Markaların Uluslararası Tescili Konusunda Madrid Anlaşmasına İlişkin Protokol çerçevesinde uluslararası marka tescil işlemidir. Sistem, tek bir başvuru yapılarak ve tek bir dil kullanılarak birden fazla ülkede markanın uluslararası tescilini sağlamaktadır. Başvuru, WIPO tarafından ilgili ülke ofislerine iletildikten sonra 18 aylık inceleme süresi sonunda tescile bağlanır. Koruma süresi 10 yıldır.

Markaya başvuru tarihinden itibaren istenilen her zamanda ülke ilavesi yapılması mümkündür. Yapılacak sicil kayıt değişiklikleri (adres, unvan, nevi değişiklikleri devir, birleşme, v.b…) tek bir başvuruyla WIPO nezdinde yapılmakta olup, seçilen tüm ülkelerde geçerli olmaktadır.

WIPO üzerinden uluslararası bir marka başvurusu dosyalayabilmek için, öncelikle Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde bir başvuru ya da tescil olması şartı aranmaktadır. WIPO üzerinden yapılacak olan marka başvurusu 5 yıl süre ile menşe ofis başvurusuna bağlıdır.

Yerel vekil aracılığı ile araştırma ve itiraz işlemleri takip edilmektedir.

 

Ulusal Başvuru

Tescil istenilen ülkelerde yerel vekil aracılığı ile yapılan başvurulardır. Başvurusu yapılan marka, tescil istenilen ülkenin kendi vatandaşlarına uyguladığı prosedüre göre işlem görür.
Tüm işlemler yerel vekiller aracılığıyla takip edilmektedir.

Uluslararası Marka Takip İşlemleri

Uluslararası platformda tescilli markalarınıza benzer ve birebir markaların, inceleme esnasında direk yayına çıkarıldığı bölgelerde marka haklarınızı koruyabilir, bu sayede yatırım yapmayı planladığınız ülke/ülkelerde markanızın olup olmadığı gibi ön araştırma yapabilme imkânı sağlayabilir, ayrıca rakip ya da rakip olabilecek markaları da görebilme olanağına sahip olabilirsiniz.

Markalarınızın 3.şahıslar tarafından taklit edilmesinden dolayı uğrayabileceği zararları önlemek için, size özel olarak sunmuş olduğumuz ULUSLARARASI MARKA TAKİP HİZMETİ ile, çok düşük maliyetlerle benzer/birebir markaların henüz ilan aşamasındayken tespiti sağlanarak, yüksek maliyet ve uzun bir süreç olan dava aşamasına geçmeden, benzer markaların iptalleri mümkün olmaktadır.

Uluslararası marka takibi yapılmadığı taktirde, yatırım yapmayı düşündüğünüz ülkelerde olası bir benzer marka sebebiyle yapılan yatırım harcamaları, sarf edilen emek ve zaman boşa gidebilir. Ya da mevcut markanıza benzer bir marka ile uluslararası platformda markanızın tanınmışlığından faydalanarak kullanıcılara sanki sizmişsiniz imajı vererek haksız kazanç elde edilebilir. Tüm bunların önlenebilmesi için marka takibi tescil kadar önemli hususlardan biridir.

İnceleme Ve İtirazlar

 

Uluslararası marka başvurularının WIPO tarafından seçilen ülkelere bildirim yapıldıktan sonra, ilgili ülke incelemeleri sonucunda kabulüne ya da geçici olarak reddine karar verilebilir. Bu kararlara ülkelerin mevzuatına göre, belirtilen yasal süreler içerisinde yerel vekiller aracılığıyla itiraz edilerek, kabulünün sağlanması mümkündür. Süresi içerisinde itiraz edilmeyen geçici red kararları kesinleşir ve o ülkede marka geçersiz olur. Bu nedenle, alınan kararlara itiraz en önemli süreçlerden birisidir.

Ülkelerde incelemeler olumlu sonuçlanır ise, markalar ilan edilir. İlan aşamasında herhangi bir itiraz olmayan markalar o ülkede kesinleşir. Bazı ülkeler tescil belgesi göndermekte olup, bazı ülkeler göndermemektedir.

Avrupa Topluluğu Marka Tescili (CTM)

Avrupa Topluluğu’na üye ülkeler, malların ve hizmetlerin Avrupa Topluluğunda serbest dolaşımını da göz önünde tutarak tek bir tescille tüm Avrupa Topluluğu Üyesi ülkelerde koruma sağlayabilmek için Topluluk Markası CTM’yi kabul etmişlerdir. OHIM (İç Pazar Uyumlaştırma Ofisi) nezdinde Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerde tek bir başvuru yapılarak marka tescil işlemi gerçekleştirilmektedir. Koruma süresi 10 yıldır.

CTM başvurularında, markanın bir ülkede reddi tüm ülkelerde reddi anlamına gelmektedir. Ancak, CTM başvuruları ulusal başvuru ya da tescile dayanmamaktadır.

Afrika Sınai Mülkiyet Hakları Organizasyonu (OAPI)

OAPI nezdinde yapılan marka tescilleri, Benin, Burkina Fasso, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kamerun, Çad, Kongo, Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi, Gabon, Gine, Gine Bisseau, Mali, Moritanya, Nijer, Senegal,Komoros Adaları ve Togo’ da tek bir başvuru ile koruma sağlamaktadır.

PATENT

ULUSLARARASI PATENT TESCİL İŞLEMLERİ

Patentler sadece tescil edildikleri ülkenin sınırları içerisinde geçerlidir. Bir patente ait buluşun bir ülkede serbest kullanımının, satış ve pazarlamasının sağlanabilmesi ve ürünlerin gümrüklerden sorunsuz bir şekilde geçebilmesi için o ülkede tescil şartı aranmaktadır.

Patentler;

 • Topluluk patent başvuruları
 • Yerel patent başvuruları olarak iki şekilde uluslararası platformda korunabilmektedir.

 

Topluluk Patent Başvuruları;

 • WIPO Nezdinde Patent İşbirliği Anlaşması’na göre yapılan PCT başvuruları
 • Avrupa Patent Sözleşmesine üye ülkelerde geçerli olan Avrupa Patent başvuruları
 • OAPI UNION Birliği’ne üye ülkelerde geçerli olan OAPI patent başvuruları şeklinde yapılabilmektedir.

 

 • PCT Başvuruları

Türkiye’nin 01.01.1995 tarihinde üye olduğu Patent İşbirliği Anlaşması ile buluş sahipleri;

–     Tek bir başvuru,

 • Tek bir araştırma raporu
 • Talep halinde tek bir inceleme raporu ile seçilebilen tüm üye ülkelerde koruma elde etmektedirler.

Alınan uluslararası araştırma raporu ya da inceleme raporuna göre, ulusal faz girişleri yapılan ülkelerde işlemler uluslararası platformda kaldığı yerden devam etmektedir.

Ulusal fazdaki tüm işlemler yerel vekil aracılığı ile ilgili ülkede yapılmaktadır.

 

Avrupa Patent Başvuruları

Türkiye’nin 1 Kasım 2000 tarihinde Avrupa Patent Sözleşmesi’ne taraf olması ile Türkiye’de geçerli olan, kabul edilen Üye Ülkelerin her birinde, o ülke tarafından verilen bir patent gibi aynı etkiye sahip başvurulardır.

Avrupa Patentinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır.

Başvuru, ilan, tescil ve itiraz süreçlerinin hepsi Avrupa Patent Ofisi nezdinde yürütülmektedir. Seçilen ülkelerde sadece o ülkenin resmi dilinde tercümeler dosyalanarak, ulusal faz girişleri yapılmaktadır.

Ulusal faz girişleri yapılmayan başvurular, o ülkede geçerli sayılmamaktadır.

Afrika Sınai Mülkiyet Hakları Organizasyonu (OAPI)

OAPI nezdinde yapılan patent tescilleri, Benin, Burkina Fasso, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kamerun, Çad, Kongo, Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi, Gabon, Gine, Gine Bisseau, Mali, Moritanya, Nijerya, Senegal, Togo’ da tek bir başvuru ile koruma sağlamaktadır.

 

Ulusal Başvuru

Tescil istenilen ülkelerde yerel vekil aracılığı ile yapılan başvurulardır. Başvurusu yapılan patent, tescil istenilen ülkenin kendi vatandaşlarına uyguladığı prosedüre göre işlem görür.
Tüm işlemler yerel vekiller aracılığıyla takip edilmektedir.

TASARIM

ULUSLARARASI TASARIM TESCİL İŞLEMLERİ

Tasarımlar sadece tescil edildikleri ülkenin sınırları içerisinde geçerlidir. Bir tasarımın bir ülkede serbest kullanımının, satış ve pazarlamasının sağlanabilmesi ve ürünlerin gümrüklerden sorunsuz bir şekilde geçebilmesi için o ülkede tescil şartı aranmaktadır.

Tasarımlar;

 • Topluluk tasarım başvuruları
 • Yerel tasarım başvuruları olarak iki şekilde uluslararası platformda korunabilmektedir.

 

Topluluk Patent Başvuruları;

 • WIPO Nezdinde Lahey Sözleşmesi’ne göre yapılan tasarım başvuruları
 • Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde geçerli olan Topluluk Tasarım Başvuruları (CD) şeklinde yapılabilmektedir.

 

Uluslararası Tasarım Tescili WIPO

Lahey Sözleşmesi’ne üye ülkelerde geçerli olan tek bir başvuru ile üye olan tüm ülkelerde koruma sağlayan sistemdir. Koruma süresi 25 yıl olup, 5 yılda bir yenileme işleminin yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yenileme yapılmayan tasarımlar geçersiz olmaktadır.

Tasarımlara karşı yapılacak olan itiraz sürecinin yürütülmesi yerel vekiller aracılığıyla sağlanmaktadır.

 

Avrupa Topluluğu Tasarım Tescili OHIM

Avrupa Birliğine üye tüm ülkelerde koruma sağlayan tescil sistemidir. Koruma süresi 25 yıl olup, 5 yılda bir yenileme işleminin yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yenileme yapılmayan tasarımlar geçersiz olmaktadır.

Tasarımlara karşı yapılacak olan itiraz sürecinin yürütülmesi yerel vekiller aracılığıyla sağlanmaktadır.

 

 

 

Ulusal Başvuru

 

Tescil istenilen ülkelerde yerel vekil aracılığı ile yapılan başvurulardır. Başvurusu yapılan tasarım, tescil istenilen ülkenin kendi vatandaşlarına uyguladığı prosedüre göre işlem görür.
Tüm işlemler yerel vekiller aracılığıyla takip edilmektedir.