Faydalı Model

faydali-modelTürkiye’de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.

Faydalı model belgesi verilmesi işlemleri, patent verilmesine oranla, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir. Faydalı model koruması elde etme işlemlerinin basit ve ucuz olmasının, özellikle küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin ve araştırma kuruluşlarımızın buluş yapmalarını ve bunları sanayiye uygulamalarını özendirmesi amaçlanmıştır. Faydalı model koruması, patent korumasına oranla daha çabuk ve seri bir işlev görecek şekilde düzenlenmiştir.

Buluşun faydalı model ile korunabilmesi için taşıması gereken özellikler;

  • YENİLİK; Tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan buluş yenidir.
  • SANAYİYE UYGULANABİLİRLİK; Tarım dâhil sanayinin herhangi bir alanında üretilebilir ve/veya kullanılabilir özellikte ise sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.

Araştırma

Geleneksel terminoloji ile sınaî mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan “patent/faydalı model hakkı”, özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendiren maddi olmayan bir mala ilişkin haktır.

Buluşların yeni ve özgün olması hususunda bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarında MARPATAŞ kendine ait araştırma portalı ile buluş konusu ve firma bazında detaylı araştırma yapmakta ve müvekkillerinin haklarının tam anlamıyla korunmasını sağlamaktadır.

Yenileme

Faydalı model 10 yıl süreli olup, bu süre başvuru tarihinde başlar ve bu süre içinde buluş korunur. Koruma süresi sonunda yenileme işlemine tabi değildir.

Korumanın devamı için başvuru tarihine istinaden koruma süresi sonuna kadar her yıl bir defa ilgili ülke mevzuatı gereği belirlenmiş ücret ödemesi ile yıllık sicil ayıt yenileme işlemi yapılabilmektedir.

İtiraz

Faydalı Model başvuruları şekli inceleme sonucunda kabul edildiği takdirde Türk Patent Enstitüsü tarafından kabul edilen başvuru ilan edildiği tarih itibariyle 3 ay süre ile 3.şahısların itirazına açılır.

Takip

Buluş yapmayı, yenilikleri ve yaratıcı fikri faaliyetleri teşvik etmek için gerekli olan korumayı ve buluşlarla elde edilen teknik çözümlerin sanayide uygulanmasını sağlayan “faydalı model”, özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin gerçekleştirdiği yeniliklerin, rakiplerce hemen hemen aynısının yapılarak taklit edilmesi ve ekonomik varlıklarının kaybı tehlikesine karşı takip edilmelidir.

Sicil Kayıt İşlemleri

Faydalı Model haklarınızın korunması ve 3. kişilerin olası ihlallerine karşı kullanılması konusunda bir sorun yaşamamak için, faydalı model sahibinin unvan, nevi ve adres değişiklikleri, faydalı model üzerinde devir, birleşme veya miras yoluyla hak sahipliği değişiklikleri, haciz, rehin gibi işlemlerin Türk Patent Enstitüsü nezdinde faydalı model siciline kaydedilmesi gerekir.