Coğrafi İşaret

cografi-isaretBelirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir.

Coğrafi işaretler; Menşe Adı ve Mahreç İşareti olarak iki şekilde tescil edilebilir.

“Menşe Adı’’ Tescilinde; Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanan ve tüm esas nitelikleri veya özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanması ile bu ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması durumunda “menşe adı” tesciline hak kazanılır.

“Mahreç İşaret’’ Tescilinde ise; Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, veya bölgeden kaynaklanan ürünün belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu yöre, alan veya bölge ile özdeşleşmiş olması ve üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması, durumunda “mahreç işareti” tesciline hak kazanılır.