Marpataş Bülten

RENAULT YENİ LOGOSUYLA FRANSA’DA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Ünlü Fransız markası Renault, üretim hacmine göre dünyanın en büyük 11., Renault-Nissan işbirlik grubu ise, Dünyanın en büyük 4. Otomobil grubudur. Otomobil üreticisi, Fransız dev, satışının yaklaşık yarısını Avrupa pazarından sağlamaktadır. Citroen’nin 2009 yılında ve Peugeot’un 2010 yılında yaptığı marka kimliği çalışmalarının ardından geçtiğimiz günlerde bu kez Renault Logo Tasarım ve Kurumsal kimliğini yenileyerek, modern bir yüz ile kullanıcısının karşısına çıktı. Renault yaptığı bu son logo yenileme çalışması ile, bu ünlü iki Fransız markasının yarattığı krom logolardaki yumuşatıcı trendinin de son güncel takipçisi oldu. Logolarındaki krom etkisi yumuşatıcı bir eğilime sahiptir.

Firma yeni logosunu Fransa’da kullanmaya başladı. Renault’nun değişim tarihçesi ve yeni güncel logosunu görsellerle takip edebilirsiniz.

 

Marpataş Bülten

TEKNOLOJİ TRANSFER PLATFORMU NEDİR?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Ersan ASLAN “Teknoloji Transfer Platformu buluş sahibi ile girişimciyi, sorunu olanla çözüm bulanı, fikri olanla fikir arayanı bir araya getirerek muazzam bir sinerji oluşturacak”  diyerek, bu platformun tanım ve işlevini, TPE Konferans salonunda yaptığı toplantıda aktardı.

Türkiye’nin geçtiğimiz yıllar içerisinde, marka, patent, teknoloji ve tasarım başlıklarında kayda değer ilerlemeler kaydettiğini ifade eden ASLAN, geçtiğimiz 4 yıl içinde, Avrupa ülkeleri arasında en çok marka başvurusu bulunan ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Ersan ASLAN’ın konuşmasından önemli satır başlıkları şöyle:

  • Türkiye, sınai mülkiye kavramı hakkında farkındalığı artan bir girişimci ile karşı karşıyadır.
  • Sınai haklarını koruma altına alan, marka, tasarım, buluş ve teknolojisine yatırım yapan girişimci, diğer rakiplerine kıyasla daha yüksek kar ve ciro oranlarına ulaşabilmektedir.
  • Teknoloji transferi Platformu, fikir ve buluşu olan; bunları güvenli bir ortamda gerçekleşmek üzere sanayiciye devretmek isteyecek bilim insanlarını; yatırımcı, sanayici ve girişimcilerle buluşturuyor. Üstelik burada, sınai mülkiyet alanında çalışan kişilerin bilgilerine de rahatça ulaşabilecekler.
  • Platform yeni açılmış olmasına rağmen, hali hazırda 600’ün üzerinde lisanslama teklifinde bulunulan patent, faydalı model ve tasarım bulunmaktadır.
  • Sınai mülkiyet hakkındaki başarıların, ekonomik faydaya dönüşmesi gerekmektedir.
  • Dünya’da ve ülkemizde buluşların alınıp satılabildiği ara yüzler bulunmakla birlikte, Teknoloji Transfer Platformu, TPE’nin veri tabanı ile tam entegre çalıştığı için, dünyadaki örneklerinden farklı bir yerde bulunmaktadır.

TPE’nin resmi sitesinde yayınladığı detaylı toplantı bültenine ulaşmak içintıklayınız.

Marpataş Bülten

SINAİ HAKLAR İÇİN DEVLET TEŞVİKLERİ

Ülkemizde özellikle son yıllarda; marka sayısının arttırılması, özgün ürün dizaynlarının değerlendirilmesi ve ülke ekonomisine, prestijine büyük katkı sağlayacak buluş başvurularının korunması adına yapılacak başvurularda, çeşitli devlet teşvikleri düzenlenmekte olup, şahıs/şirketlerin ilgili desteklerden yararlanarak maliyetlerini düşürülmesi ile başvuruya teşviki amaçlanmaktadır.

Özellikle buluşların ticarileştirilmesi, başvuru sahiplerinin bilinçlendirilmesi adına çeşitli toplantı ve eğitimler düzenlenmektedir. Sınai mülkiyet haklarının yaygınlaştırılması için çeşitli projeler geliştirilmektedir. Bilgilendirme toplantıları, farkındalık seminerleri ve eğiticilerin eğitimi konularında çalışmalar düzenlenmektedir.

DESTEK MERCİLERİ VE DESTEK KONULARI:

EKONOMİ BAKANLIĞI;

  • Yurtdışında Marka Tescili Ve Korunması ( geri ödemesiz)

KOSGEB:

  • Ulusal patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, entegre devre topografyaları ve uluslararası marka tescili  (geri ödemesiz)

TUBİTAK:

  • Ulusal patent başvuruları, PCT başvuruları, EPO, JPO, USPTO başvuruları

EKONOMİ BAKANLIĞI:

http://www.ekonomi.gov.tr/

KOSGEB:

http://www.kosgeb.gov.tr/

TUBİTAK:

http://www.tubitak.gov.tr/ 

1602 kodlu TÜBİTAK Patent Destek Programı 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.

Bu program kapsamında ;

Türk Patent Enstitüsüne(TPE), Dünya Fikri Haklar Örgütüne(WIPO), Avrupa Patent Ofisine (EPO), Japonya Patent Ofisine(JPO), Amerika Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisine (USPTO) yapılacak olan patent başvuruları desteklenecektir.

Yukarıda belirtilen teşvik sistemleri sayesinde, maliyetleri sebebi ile bekletilen başvurular dosyalanmakta ve korumaları başlatılmaktadır.

yercekimini-newtondan-once-bulan-turk-alimi-kim

Yerçekimini Newton’dan Önce Bulan Türk Alimi Kim?

Dünyanın döndüğünü Galilei’den tam 600 yıl önce bir Türk alimin keşfettiğini biliyor muydunuz? Peki ya aynı âlimin Newton’dan çok daha önce yer çekimi kanunu ile ilgili incelemeler yaptığını? Batılı alimlerin, çalışmalarını ısrarla incelediği bu Türk alimi gelin birlikte inceleyelim.

ebu-reyhan-muhammed
Ebû Reyhan Muhammed Bin Ahmet El- Bîrûnî (973 – 1051)

Astronomi, matematik, fizik, tıp, coğrafya, tarih, jeodezi, jeoloji ve eczacılık gibi çeşitli ilim dalları ile ilgilenmiş ve bu konuda önemli çalışmaları bulunan Biruni 973 yılında günümüzde İran, Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan sınırları içinde kalan ve Ceyhun Nehri boyunca uzanan bölgede bulunan Harezm’de dünyaya gelmiştir.

Harezmşahlar sarayında himaye edildiği söylenen Biruni henüz çok küçük yaşlar da iken zekâsı ile dikkatleri üzerine çekmiş ve 11 yaşında iken ilk rasat çalışmalarına başlamış ve henüz 17’sini doldurmadan bir kadranı yarımşar derecelik açılara bölerek Güneş’in meridyen yüksekliğini ölçmüştür.

Farklı bilim alanlarında bilim dünyasına kalıcı eserler bırakan Bîrûnî’nin matematikçi oluşu en iyi bilinen kimliğidir. Yaşadığı yüzyılın en büyük matematikçisi olan Bîrûnî, trigonometrik fonksiyonlarda yarıçapın bir birim olarak kabul edilmesini öneren ilk kişi olup sinüs ve kosinüs gibi fonksiyonlara sekant, kosekant ve kotanjant fonksiyonlarını ilave etmiştir. Bîrûnî’nin bu buluşları Batı Dünyası tarafından ancak iki asır sonra keşfedilip kullanılabilmiştir.

ayin-farkli-durumlari

Biruni, Kimya alanında 23 katı maddenin ve altı sıvının özgül ağırlıklarını bugünkü değerlerine çok yakın hesaplamıştır.

Ayrıca tıp dünyasında da birçok eser bırakan Biruni, döneminde bir kadını sezaryenle doğum yaptırmayı başarmıştır. Şifalı otlar ve birtakım ilaçlar üzerine yazdığı “Kitabu’s Saydane”, Birûni’nin son yapıtı olmakla beraber 1050’de yazılmıştır. Bu kitapta üç bin kadar bitkinin şifa özellikleri ve nasıl kullanıldığı yazmaktadır.

Bîrûnî’nin astronomi alanında yaptığı çalışmaların başında Sultan Mesut’a 1010’da sunduğu “Mesudî fi’l Heyeti ve’n-Nücum” adlı yapıtı gelmektedir. Biruni’nin bu yapıtı günümüze kadar ulaşmış olmasına rağmen, alimin astronomi alanındaki çalışmalarının bir kısmı maalesef kayıptır.

Kanun adlı eserinde Aristo ve Batlamyus’un görüşlerini tartışma konusu yaparak Dünya’nın kendi ekseninde dönüyor olma olasılığı üzerinde durması bilim tarihi açısından önemlidir. Ancak bu konuda kesin bir sonuca varamadığı varsayılan Bîrûnî’nin günümüze bu konu hakkında her hangi bir eseri ulaşmamıştır ve bu çalışmaların kayıp eserlerin içerisinde olduğu düşünülmektedir.

Toplamda 196 eser ortaya koyan Biruni nin eserleri Orta Çağ Avrupa’sında çeşitli dillere çevrilmiş ancak sadece 27 eseri günümüze kadar gelebilmiştir.

Biruni’nin üretkenliği ve alim kimliğini incelerken, herhalde sınai haklar açısından işaret edilmesi gereken konu, fikir ve eserlerin korunması ve duyurulması hakkındadır. Zira, bu ünlü Türk âlimin pek çok buluş ve keşfi, batılı meslektaşlarından çok daha önce bulmuş olduğu küresel ölçekte çok bilinmemekle birlikte, eserlerinin bazılarının yerinin bilinmemesi de, ulusal bir kayıptır.

Bugün eser ve keşiflerin önemi, aslında geçmişte de pek farklı değildi. Farklı olan tek şey korumaya dair henüz oluşmayan bilinç ve farkındalıktı. Tarihi kimlikleri incelerken, eser ve buluşların milyonlarca insanın hayatını değiştirebilecek kadar etkili olabileceğini görüyoruz. Bu yüzden siz siz olun, her türlü, eser buluş ve keşfinizi vakit kaybetmeden koruma altına alın! Zira fikr-i mülkiyet yani fikrin aitliği, her türlü mal aitliğinden çok daha değerli ve hayatidir!

zamli-harclardan-etkilenmeyin-son-10-gun

Zamlı Harçlardan Etkilenmeyin: Son 10 Gün!

015 yılı ocak ayı itibariyle, TPE(Türk Patent Enstitüsü)’de,  tüm işlemler yeni ve zamlı harçlar üzerinden yapılacaktır. 2014 harçlarından faydalanarak, TPE’de yapacağınız müracaatlar için son 10 günün içindeyiz. 2015 yılı harçlarına yapılacak olan artışlardan etkilenmemek için danışmanlarımızdan bilgi alınız: marpatas@marpatas.com

pizzahut

PİZZA HUT: YENİ KAMPANYA-YENİ MENÜ-YENİ LOGO!

Pizza Hut, 1958 yılında, Dan ve Frank Carney isimli iki kardeşin Kansas’da açtığı tek bir pizza dükkanı ile başlamış ve bugün küresel bir deve dönüşmüştür. Dünya genelindeki Pizza hut rakamlarına bakıldığında, 160.000 çalışanı, 12 milyar $ satış ve 15.000 restaurant ile 93 ülkede hizmet veren bir markadır.

Firmanın küresel yetkili CEO’su David Gibbs’in yaptığı resmi açıklamaya göre, Pizza Hut, menü içerikleri Premium ürünler eklenerek yenilendi. Gibbs, sos ve baharat seçeneklerinin de genişletildiğini kaydetti.  Menüsündeki radikal değişikliklerin yanı sıra görsel anlamda da fark edilir dokunuşlar yapan pizza hut, Kasım ayının ilk haftasında duyurduğu yeni kampanya çalışmalarını da rötuşlanan logosu ile yaptı.  Rötuşlanan taptaze Pizza Hut logosu, firmanın küresel desteği ile birlikte, ambalajlarda, çalışan kıyafetleri ve restaurant iç mekân tasarımlarında da tüketici ile buluştu. Pizza Hut, yeni kampanyası içerisinde,  online satın alma deneyimi sunan yeni bir web ara yüzünü de  sundu.

banvit

BANVİT, 3.ÇEYREK’TE 1,5 Milyar TL’yi gördü!

2014 yılı 3. çeyreğinde net satışlarını 1 Milyar 504 Milyon TL’ye ulaştıran değerli müvekkillerimizden Banvit, faiz-amortisman-vergi öncesi kârını 140 Milyon TL, ihracatını ise 68 Milyon Dolar olarak açıkladı.

Marpataş’ın değerli müvekkillerinden Banvit A.Ş. 2014 yılı 3. çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Açıklanan sonuçlara göre Banvit net satışlarını, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artırarak, 1 Milyar 504 Milyon TL’ye ulaştırdı. Banvit’in net dönem kârı 18 Milyon TL, favök 140 Milyon TL, ihracatı ise 68 Milyon Dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde Banvit’in yaptığı yatırımların tutarı ise 33 Milyon TL oldu.

Banvit Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Görener yaptığı açıklamada, 3. çeyrekte olduğu gibi yılın ilk iki çeyreğine ait mali sonuçlarında da kâr açıkladıklarını, piyasaların yılın kalanında da normal seyrinde devam etmesi halinde yıl sonu cirolarını kârlılıkla kapatmayı hedeflediklerini belirtti.

Ömer Görener, “2014 sonunda Banvit’in konsolide net cirosunu 2 Milyar TL’ye ulaştırmayı hedefliyoruz. Yurt içi ve yurt dışındaki yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Bu sene Romanya ve Elazığ’daki yatırımlarımıza ağırlık verdik. Ayrıca Bandırma’daki kesimhanemizde de bazı revizyonlara gidiyoruz. Geride bıraktığımız aylarda Elazığ entegrasyonumuzda başladığımız silo yatırımlarımızı da tamamladık” dedi.

2014 yılı için 50 Milyon TL yatırım gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini belirten Görener; “Rusya pazarına açılmamızın da yarattığı olumlu etkiyle, sene sonunda ihracat hacmimizi 95 Milyon Dolar’a ulaştırmayı hedefliyoruz. Elazığ ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki yatırımlarımızla birlikte ihracat gelirlerimizin önümüzdeki dönemlerde peyderpey artacağını umuyoruz” dedi.

marpatas-dunyaya-aciliyor

MARPATAŞ DÜNYA’YA AÇILIYOR!

marpatas-dunyaya-aciliyorMarpataş, güçlendirilen yurt dışı departmanı, uyguladığı projeler ve artan talepler üzerine, artık yeni uluslar arası kimliği ile çok daha güçlü ilerliyor .

Tamamen profesyonel ve uluslar arası ilişkilerde uzmanlaşmış kadrosu ile yeni kültürlerle, yepyeni deneyimlerle; Marpataş’ın kalitesine kalite, gücüne güç katıyor!

Bildirmekten onur duyarız ki; Marpataş, yakın gelecekte, hem yurt içinde hem de yurt dışında yürüteceği projelerde büyük marka yatırımları ve profesyonel ürün ve hizmetleri ile 2015’in ilk çeyreğinden itibaren fark edilir bir değişime giriyor. Bu değişim, gücümüzü ve etkinliğimizi arttırırken; iş alanımızı genişletip, ürün ve hizmetlerimizi çeşitlendirecektir.

Gücümüzü aldığımız değerli müvekkillerimiz, donanımlı ve eğitimli ekibimiz ve yıllar içinde olgunlaşan özgün ve kıymetli know-how’ımızla, 2015’te de sizlerin karşısındayız. Tek fark, artık çok daha güçlüyüz!

Bize güvenen tüm müvekkilerimize ve partnerlerimize, 2015 yılında; 30’uncu yaşımıza girerken en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Pascal

O DÂHİ BAKIN KİMMİŞ?

Günümüzde matematik işlemlerimizi ve hayatımızı kolaylaştıran icatlardan biri olan hesap makinesi, adı iyi bilinen bir dahinin eseri. Fransa Kralı 14. Louis’den patent olan bu özel icat kimin dersiniz? Dahi mucit, küçük yaşlarda zekası fark edilen biri. 16 yalında yazdığı teorem, dönemin matematik camiası tarafından “Bu yaşta çocuk bunu yazamaz, babası yazmıştır!” diye,reddedilen bu ünlü dahinin kim olduğunu merak etmiyor musunuz?

Ünlü matematik üstatların üye olduğu Merssenne Akademisi’ne, henüz 19 yaşındayken kabul gören ve maalesef dönemin sağlık sorunları sebebiyle 39 yaşında hayata gözlerini yuman bu müthiş beyin, ardında kullanmamız için pek çok teorem, bilim eseri ve bir deHESAP MAKİNESİ bıraktı. Bu ünlü dahi kim mi? Karşınızda Üstün zekalı Blaise Pascal!

Babası, kral tarafından vergi toplama görevine atandıktan sonra, hesap yapmakta zorlandığını gören küçük Pascal onun için bir mekanik hesap makinesi yaptığında yalnızca 19 yaşındaydı.

Pascal Hesap NoDahinin icat ettiği hesap makinesi 17. yüzyılda çalışan ilk ve tek mekanik hesap makinesiydi! 19 yaşındayken başladığı hesap makinesi çalışmalarında 50 kadar prototip üreten Pascal, 1645’te makinesini tanıttı. Tanıtımın ardından 20 kadar makine daha üretti. Ve bilin bakalım ardından kral bu icadın korunması adına tarihi sayılabilecek hangi karara imza attı?

Pascal’ın başarısı, Fransa Kralı 14. Louis tarafından da takdir edildi ve bizzat kendisinin imzaladığı belge ile Fransa’da hesap makinesi geliştirme ve üretme hakkı Pascal’a verildi. İlkel bir patent koruması kabul edebileceğimiz bu izin, tarihteki icat koruma yasaları arasında yerini aldı ve ardında pratik ve çok kullanışlı bir cihaz bıraktı.

NOT: Pascal’ın başta matematik olmak üzere, cıvalı barometre ve basınç bilimine özel ilgili vardı. Bilim dünyası Pascal’ın genç dehasına ve eserlerine duyduğu saygı sebebiyle basınç birimine Pascal adını vermiştir.

Fifa 2018

FIFA 2018 LOGOSU, UZAYDAN DÜNYAYA İLAN EDİLDİ!

Rusya’nın ev sahipliği yapacağı 2018 FİFA Oyunları için resmi çalışmalar son hız başladı. İlk olarak, tüm dünyada fanatik izleyicileri olan bu popüler Dünya Kupa’sının Logosu ilan edildi.

Resmi logo, Rusya’daki bir Talk Show programı ile aynı anda, çok özel bir projeksiyon gösterisiyle Bolşoy Tiyatrosunun duvarına yansıtılarak tanıtıldı. Logoda, dünya kupasının üstüne işlenmiş Rusya bayrağının mavi ve kırmızı renkleri öne çıktı. Bolşoy Tiyatrosu cephesinde ışı ve ses gösterileri ile yapılan  FIFA 2018 Logo tanıtımını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

FİFA 2018 resmi logosu, benzer büyük organizasyonların logo ve görsel kimliğini çalışan, Portekizli BRANDIA CENTRAL ajansı tarafından yapıldı. Logo konseptinde, Rusya bayrağının renkleri ile sihir ve hayallerin bir arada işlendiği belirtildi. Rusya, 2015’in ilk yarısında slogan ve tüm marka kavramları ile logoyu destekleyecek. 2016’nın sonlarında ise resmi program ve resmi maskotun da ilan edileceği ifade edildi.

Son olarak, Rus kozmonotların Uluslararası Uzay İstasyonundan logoyu dünyaya duyurdukları görüntüleri aşağıdaki videoda takip edebilirsiniz.